Otrzymanie oświadczenia akcjonariuszy spółki iAlbatros Group S.A., w której United S.A. posiada znaczne zaangażowanie

Raport bieżący 2018

Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że otrzymał od Porozumienia Akcjonariuszy iAlbatros Group S.A. oświadczenie, którego treść przekazuje w załączeniu.

Zdaniem Zarządu Emitenta załączone oświadczenie jest istotne z perspektywy Emitenta, ze względu na fakt, że Emitent posiada znaczne zaangażowanie w spółkę iAlbatros Group S.A., przekraczające 5% udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z treścią oświadczenia, obecnie większy udział w kapitale zakładowym _nie licząc akcji własnych posiadanych przez iAlbatros Group S.A._ posiada jedynie Porozumienie Akcjonariuszy, które posiada łącznie ponad 19% udziału w kapitale zakładowym. Natomiast treść oświadczenia Porozumienia Akcjonariuszy pokazuje aktualny stan faktyczny istniejący wokół spółki iAlbatros Group S.A., który może mieć wpływ na wycenę aktywów Emitenta _posiadanych akcji iAlbatros Group S.A._.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie jest członkiem Porozumienia Akcjonariuszy, natomiast, w związku z otrzymanym oświadczeniem pozostaje z Przedstawicielem Porozumienia Akcjonariuszy w stałym kontakcie oraz monitoruje stan faktyczny oraz prawny związany z sytuacją spółki iAlbatros Group S.A.

Oswiadczenie_akcjonariuszy_spolki_pod_firma_iAlbatros_Group_SA_United.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top