Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki na 30.06.2021 roku

Bieżący | EBI | 6/2021

Zarząd Spółki NEW TECH VENTURE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402 § 2 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Drozda, Barbara Smolarek w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 12/4, 85-070.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NTV 30.06.2021.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI NTV 30.06.2021.pdf

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ NTV 30.06.2021.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ NTV 30.06.2021.pdf

Scroll to top