Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 3/2023

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z chwilą podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Piotra Klomfasa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki oraz
2. powołaniu Pana Jana Karaszewskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_zyciorys_J.Karaszewski.pdf

Scroll to top