Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że udzielił pisemnej odpowiedzi na pytania akcjonariuszy Spółki, zadane w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Ponadto, Emitent informuje, że na jedno z pytań zostanie udzielona odpowiedź niezwłocznie po jego doprecyzowaniu przez akcjonariusza.Treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi Emitent przekazuje w załączeniu do raportu.

Postawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK DO RB EBI NTV_odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.pdf

Scroll to top