Modyfikacja strategii Emitenta – rozszerzenie profilu działalności Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w związku z dokonaną analizą rynku i sytuacją makroekonomiczną na świecie podjął decyzję o modyfikacji strategii Emitenta poprzez rozszerzenie profilu działalności Emitenta.
Zmodyfikowana strategii zakłada:

1. Pozyskanie kapitału inwestycyjnego poprzez:
– sprzedaż posiadanych akcji spółki Bioerg S.A.,
– emisję akcji serii R.

2. Rozwój spółki zależnej Emitenta – agencji marketingowe NCF _”NCF”_ poprzez:
– rozwój kompetencji NCF w zakresie analityki internetowej oraz marketingu internetowego,
– rozszerzenie oferty NCF o projektowanie strategii marketingowych w Internecie.

3. Wdrożenie i rozwój biznesu w obszarze outsourcingu technologicznego poprzez:
– pozyskanie spółek zależnych z branży innowacyjnych technologii,
– stworzenie centrów deweloperskich na terenie Polski,
– stworzenie oferty do klienta biznesowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie:
->produkcji oprogramowania na zamówienie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej, sektora publicznego, energetyki i przemysłu oraz dla branży marketingowej i mediów
->outsourcingu kadr IT, zarówno dedykowanych zespołów stanowiących trzon działalności IT klienta, jak i outsourcing pojedynczych specjalistów
->usług rekrutacyjnych w zakresie pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcing procesów rekrutacyjnych, przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie procesem rekrutacji pracowników i jego wyniki.

Scroll to top