Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.

Raport bieżący nr 1/2020
 

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r. którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Polish American Investment Fund LLC:
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 91,17 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39%

2.Sławomir Czajka:
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 257.622
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 257.622
Udział w liczbie głosów na WZA:6,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,49%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top