Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.

Raport bieżący 7/2018

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Polish American Investment Fund.

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 90,57 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39 %

2. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 312.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 312.500
Udział w liczbie głosów na WZA: 37,62 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,01 %

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top