Korekta do raportu EBI nr 17/2021

Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu EBI nr 17/2021 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta („Raport”). Korekta Raportu związana jest z potrzebą uzupełnienia i doprecyzowania informacji dotyczących życiorysu Pana Michała Krzyżanowskiego, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany załącznik zawierający zaktualizowany życiorys Pana Michała Krzyżanowskiego.
Treść Raportu pozostaje bez zmian.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys Michała Krzyżanowskiego po korekcie.pdf

Scroll to top