Jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok. UNITED Spółka Akcyjna

Raport roczny 5/2018

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:

UNITED S.A._Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017

UNITED S.A._Sprawozdanie Zarządu z działalności UNITED S.A. w 2017

2017 UNITED S.A. Opinia

WYBRANE DANE FINANSOWE UNITED S.A.

Oświadczenie United .S.A_1

Oświadczenie United S.A._4

Stanowisko Organu Zarządzającego wraz z opinią RN_UNITED S.A_ (2)

Zasady ładu korporacyjnego UNITED S.A.

List do Akcjonariuszy_UNITED S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top