Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok

Roczny | EBI | 2/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNITED S.A. ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA PO BADANIU UNITED S.A..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE UNITED S.A. PRZELICZONE NA EURO.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO DO OPINII UNITED 2020.pdf

OŚWIADCZENIE 1 UNITED 2020- JEDNOSTKOWE.pdf

OŚWIADCZENIE 2 UNITED 2020 – JEDNOSTKOWE.pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY UNITED 2020.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 2020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top