Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 3/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NTV S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NEW TECH VENTURE S.A..pdf

NTV JEDNOSTKOWE PRZELICZENIE_EURO.pdf

OŚWIADCZENIE NTV S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 NTV S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY NTV S.A..pdf

Scroll to top