Jednostkowy i skonsolidowany raport spółki za I kwartał 2021 roku

Kwartalny | EBI | 5/2021

arząd Spółki New Tech Venture S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 roku.

 

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q1_2021.pdf

Scroll to top