Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki United S.A. za I kwartał 2018 roku

Raport okresowy 7/2018
Zarząd United S.A. ( dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 oraz 5.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

UNITED Q1_2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top