Informacja w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej Emitenta – rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 7/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, ze w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu w dniu 12 maja 2023 roku przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego NCFSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ z kwoty 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych_ do kwoty 3.000.000,00 zł _trzy miliony złotych_, tj. o kwotę 2.900.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych_, które nastąpiło poprzez ustanowienie 58.000 _pięćdziesiąt osiem tysięcy_ nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy. Wszystkie nowo ustanowione udziały Spółki Zależnej zostały objęte przez Emitenta.

Scroll to top