Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Bieżący | EBI | 1/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w roku obrotowym 2024 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

Raport roczny za rok 2023 – w dniu 18.03.2024 r.,
Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – w dniu 14.05.2024 r.,
Raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – w dniu 13.08.2024 r.,
Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – w dniu 13.11.2024 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Scroll to top