Piotr Klomfas

Prezes Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z obrotem papierów wartościowych. Licencjonowany makler. Wieloletni kierownik w Domu Inwestycyjnym BRE Bank (aktualnie mBank) w Bydgoszczy. Posiada bogate doświadczenie w zarządzeniu podmiotami gospodarczymi.

Scroll to top