Piotr Klomfas

Prezes Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z obrotem papierów wartościowych. Licencjonowany makler. Wieloletni kierownik w Domu Inwestycyjnym BRE Bank (aktualnie mBank) w Bydgoszczy. Posiada bogate doświadczenie w zarządzeniu podmiotami gospodarczymi.

Michał
Krzyżanowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej
Pawluk

Członek Rady Nadzorczej

Natalia Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz)

Wojciech
Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Moszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej
Scroll to top