Natalia Gołębiowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Karaszewski

Prezes Zarządu

Michał
Krzyżanowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej
Pawluk

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech
Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Moszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej
Scroll to top